Gazeta Spirytystyczna

"Opętanie" Allana Kardeca pierwszy raz w całości po polsku

opetanie-premiera-mOpętanie jest zbiorem artykułów z miesięcznika "Przegląd Spirytystyczny", który był wydawany we Francji od 1858 aż do śmierci Kardeca. Książka ta zawiera bardzo istotne informacje poszerzające tematy, których nie rozwinięto w "Księdze mediów".

Allan Kardec przytoczył szczegółowe opisy różnych opętań, które w połowie XIX w. były publikowane w prasie codziennej i opatrzył je analitycznym komentarzem. Zdarzenia, o których można przeczytać w niniejszym wydaniu znajdują potwierdzenie w archiwach policyjnych, w sądowych stenogramach i w notatkach służbowych francuskich urzędników państwowych.

Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych przekazuje do rąk polskiego czytelnika pierwsze pełne tłumaczenie "Opętania" Allana Kardeca, będącego ważnym dokumentem spirytystycznym i świadectwem istnienia w przyrodzie inteligentnych sił, których nauka materialistyczna nie potrafi wyjaśnić.

Książka jest dostepna na www.rivail.pl

 

Autor tłumaczenia "Opętania" - Piotr Struczyk L.F. - jest również autorem książki pt. "Mój kardecjański spirytualizm", także dostępnej na www.rivail.pl